svart som rötter

Leonela Lilja

vit som snö 
röd som blod 
som blod hon delar 
och inte delar
och svart
svart som hår
svart som rötter


Rope made of the artists hair, found objects, inkjet print, styrofoam, spot lights, sweater, polyester and wax. Varying dimensions.


"Collect Yourself", MFA Graduation exhibition,

Sergelgatan, Stockholm. 2016